Léčitelská metoda Reiki

Reiki je léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. Za zemi původu Reiki se uvádí Japonsko. Skutečný počátek Reiki vysledovat patrně nelze, a to z toho důvodu, že jsou zde podobnosti s ještě staršími metodami.

Reiki předpokládá přítomnost vitální energie v těle, existenci příslušných energetických center (čaker) a drah (meridiánů), kterými může tato energie proudit. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální. Reiki předpokládá také existenci aury jako duchovního pole lidského těla, které s tímto energetickým prouděním souvisí.

Při léčení Reiki terapeut přikládá ruce na určité části těla, nebo přímo na místo bolesti a předává tak pacientovi léčivou, univerzální energii. Je to podobné, jako když se uhodíme do nohy nebo nás bolí zuby, instinktivně se za bolavé místo chytneme rukama. Přiložením rukou přivádíme energii pomáhající zotavení nepřirozeného stavu vyvolaného úderem nebo bolestí. Prostřednictvím dodané energie se uvolňují blokády vnitřního toku energie, které způsobily nemoc. Tato energie také uvolňuje toxické látky z těla a posiluje celý organismus. Léčebný a posilující vliv je někdy okamžitý a pacient může cítit horko v místě průchodu energie.

Reiki pomáhá při všech onemocněních, při zraněních a lze ji aplikovat před a po operaci k posílení organismu. Terapie je bez vedlejších účinků, nemůže uškodit. Síla proudění závisí na přijímajícím člověku a řídí se jeho potřebou. Reiki nenahrazuje klasickou medicínskou léčbu - může ji však podporovat a urychlovat.