Fonoforéza

Fonoforéza je metoda, která pracuje na principu tónové rezonance. Říká se jí také tónová akupunktura.

Stejně jako u akupresury se v případě fonoforézy nepoužívají povrch porušující jehličky. Aktivní body jsou stimulovány terapeutickými ladičkami přesně naladěnými na setiny hertzů. Ladičky na tělo působí kmitáním, chvěním a mírným tlakem. Nejčastěji se používá několika ladiček s různými frekvencemi, které nejlépe odpovídají terapeutickému účelu.

Ladičky se podle potřeby přikládají na postižená místa – klouby, obratle, svalové skupiny, akupunkturní body, meridiány, zóny vnitřních orgánů nebo čakry. Tím harmonizují tělo, psychiku i energetické úrovně.

Svoji léčivou vibraci přenášejí ladičky hluboko do tělesných tkání a tím je uvádějí do rezonance. Zvukové vlny je přenášejí pomocí vody, která nás z převážné části tvoří a je dokonalým vodičem.

Ladičky velmi citlivě a jemně doplňují i samotné masáže shiatsu.